Budget

Nedan finner ni den budget förTranssibiriska Järnvägen som jag gjorde innan jag for i början av 2007. Kom ihåg att dessa siffror förmodligen har ändrats och kolla igenom dessa ifall ni behöver. Kontakt gärna mig om ni undrar över något.